Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách giảng viên phản biện luận văn tốt nghiệp - Đợt 1 năm 2021.

Cập nhật 22/08/2021 - 11:53:30 PM (GMT+7)

 

 

Danh sách Giảng viên phản biện luận văn tốt nghiệp_Hệ đại học và liên thông đại học_Đợt 1/2021

     Văn phòng khoa (VPK) thông báo đến sinh viên hệ đại học khóa 2017, liên thông đại học khóa 2019, cao đẳng khóa 2018 và sinh viên các khóa trước ngành Điện - Điện tử, Điện tử Viễn thông danh sách Giảng viên phản biện luận văn tốt nghiệp (LVTN). Danh sách giảng viên phản biện: Sinh viên download tại đây.

 

VPK ĐĐT, ngày 22/08/2021