Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

V/v Thời gian Nộp đề cương và Báo cáo đề cương LVTN_Đợt 1 năm 2021

Cập nhật 12/05/2021 - 05:04:21 PM (GMT+7)

              Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp  hệ Đại học khóa 2017, Cao đẳng khóa 2018, Liên thông ĐH khóa 2019 và SV các khoá trước V/v nộp đề cương luận văn tốt nghiệp và tham gia các hội đồng báo cáo đề cương như sau:

1/ Thời gian nộp đề cương LVTN: SV nộp cho Giáo viên hướng dẫn vào ngày 19/ 05/ 2021 ( thứ 4 )

Lưu ý:

  • Mỗi sinh viên nộp 01 quyển đề cương LVTN. Đối với đề tài có 02 SV làm chung, SV chỉ nộp 01 quyển.
  • Quyển đề cương LVTN nộp khoa phải có chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
  • Quy định về màu bìa quyển đề cương LVTN:

                           - Ngành Điện – Điện tử : Bìa cứng màu hồng

                           - Ngành Điện tữ Viễn thông : Bìa cứng màu vàng

2/ Thời gian báo cáo đề cương LVTN trước hội đồng: Sinh viên báo cáo đề cương LVTN trước hội đồng vào ngày 21/ 05/ 2021 (thứ sáu), bắt đầu từ 13h30.    

Hình thức báo cáo: SV báo cáo đề cương LVTN bằng hình thức trực tuyến. VPK sẽ thông báo đến SV thông tin về tài khoản đăng nhập phần mềm Zoom tại bảng thông báo của khoa và trên website.

Lưu ý: 

 - Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powepoint.

             - Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồng báo cáo đề cương luận văn tốt nghiệp vào ngày 19/ 05/ 2021 (tại bảng thông báo khoa hoặc tại website: www.stu.edu.vn

     Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của khoa.