Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2017_Bổ sung (SV đăng ký trễ)

Cập nhật 27/04/2021 - 04:38:10 PM (GMT+7)

     VPK thông báo đến sinh viên Hệ Đại học khóa 2017, Cao đẳng khóa 2018 và SV các khóa trước ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông các thông báo về Thực tập tốt nghiệp cuối khóa đối với các trường hợp SV đăng ký trễ như sau:

- DS GVHD: SV download Tại đây

Lịch gặp GVHD: SV download Tại đây

Lưu ý:  Sinh viên thực tập trong 04 tuần.

VPK DDT, ngày 26/ 04/ 2021