Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp_Hệ Đại học và Cao đẳng_Bổ sung ngày 13/4/2021/

Cập nhật 13/04/2021 - 05:16:57 PM (GMT+7)

   Văn phòng khoa thông báo đến SV Danh sách GVHD LVTN đối với các trường hợp SV đăng ký trễ (cập nhật đến ngày 13/4/2021). Sinh viên theo dõi Tại đây.

Lưu ý: Các trường hợp SV đăng ký trễ vẫn thực hiện LVTN theo tiến độ chung của khoa.

VPK DDT, ngày 13/ 04/ 2021