Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2017_Đợt 2_2021 - Hệ Đại học và Cao đẳng

Cập nhật 08/04/2021 - 05:35:58 PM (GMT+7)

       VPK thông báo đến sinh viên Hệ Đại học khóa 2017, Cao đẳng khóa 2018 và SV các khóa trước ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông các thông báo về Thực tập tốt nghiệp cuối khóa như sau:

1/ Danh sách tên công ty SV thực tập tốt nghiệp và Giáo viên hướng dẫn: SV download Tại đây

2/ Lịch gặp GVHD: SV download Tại đây

3/ Lịch trình TTTN: SV download Tại đây

4/ Mẫu bìa cuốn báo cáo: SV download Tại đây

5/ Quy định về màu bìa của cuốn báo cáo TTTN

+ Ngành Điện – Điện tử: Bìa màu hồng.

+ Ngành Điện tử Viễn thông: Bìa màu vàng.

6/ Thời gian bắt đầu TTTN: Từ ngày 12/ 04/ 2021

Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp GVHD từ ngày 08/ 4/ 2021 theo lịch gặp trên. Các trường hợp chậm trễ VPK không giải quyết.
- Sinh viên nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp vào lúc 15h, ngày 09/ 04/ 2021 (thứ sáu).
 

VPK DDT, ngày 08/ 04/ 2021