Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách GVHD Đồ án môn học 1 - Hệ ĐH khóa 2018 và các khóa trước

Cập nhật 06/04/2021 - 11:42:53 AM (GMT+7)

    VPK thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2018 và các khóa trước, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học 1, sinh viên Download Tại đây

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 05/ 04/ 2021

- Thời gian kết thúc: Ngày 05/ 07/ 2021

VPK Điện - Điện tử, ngày 05/ 04/ 2021