Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

DS hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 2_năm 2020_Hệ Đại học, Cao đẳng

Cập nhật 25/01/2021 - 10:35:30 AM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV hệ Đại học và Cao đẳng các khóa, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

1/ Danh sách SV Bảo vệ LVTN:

- Hệ Đại học:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Hệ Cao đẳng: Sinh viên download Tại đây.

 2/ Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

 3/ Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 7h30, ngày 26/ 01/ 2021 (thứ ba)

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 25/ 01/ 2021