Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

DS Giáo viên phản biện LVTN_Hệ Đại học_Đợt 2/ 2020

Cập nhật 20/01/2021 - 01:25:54 PM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 20158, 2016 ngành Điện - điện tử và Điện tử Viễn thông danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 21/ 01/ 2021 đến ngày 22/ 01/ 2021 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 20/ 01/ 2021