Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách Sinh viên Báo cáo đề cương LVTN_Hệ Đại học, Cao đẳng_Đợt 2_2020

Cập nhật 11/01/2021 - 04:23:49 PM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học và Cao đẳng Danh sách hội đồng báo cáo đề cương LVTN như sau:

- Danh sách SV báo cáo Đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Danh sách Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- SV không nộp đề cương LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

- SV có mặt tại các phòng báo cáo theo thông báo vào lúc 13h00, ngày 30/ 10/ 2020 (thứ sáu).

VPK DDT, ngày 29/ 10/ 2020