Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

TB V/v nộp Đề cương LVTN và Thời gian bảo vệ đề cương LVTN_Hệ: Đại học & Cao đẳng

Cập nhật 27/10/2020 - 11:31:58 AM (GMT+7)

       Khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp ( LVTN ) hệ Đại học, và Cao đẳng V/v nộp đề cương luận văn tốt nghiệp và tham gia các hội đồng bảo vệ đề cương như sau:

1/ Thời gian nộp đề cương LVTN: SV nộp cho Giáo viên hướng dẫn vào ngày 29/ 10/ 2020 (thứ năm).

Lưu ý:

  • Mỗi sinh viên nộp 01 quyển đề cương LVTN. Đối với đề tài có 02 SV làm chung, SV chỉ nộp 01 quyển.
  • Quyển đề cương LVTN nộp phải có chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
  • Quy định về màu bìa quyển đề cương LVTN:

                           Ngành Điện – Điện tử: Bìa cứng màu hồng.

                           Ngành Điện tữ Viễn thông: Bìa cứng màu vàng.

2/ Thời gian bảo vệ đề cương LVTN trước hội đồng: Sinh viên bảo vệ đề cương LVTN trước hội đồng vào ngày 30/ 10/ 2020 (thứ sáu), bắt đầu từ 13h30.    

Lưu ý: 

   - Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powepoint, sử dụng trên máy chiếu Projector.

              - Sinh viên phải tự chuẩn bị sẵn máy vi tính, ổ cấm điện… ( nếu cần sử dụng ).

  - Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồng bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp vào buổi chiều ngày 29/ 10/ 2020 (tại bảng thông báo khoa).

     Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của khoa.

VPK Điện - Điện tử, ngày 27/ 10/ 2020