Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp_Hệ Đại học và Cao đẳng_Đợt 2/2020

Cập nhật 06/10/2020 - 01:23:43 PM (GMT+7)

     VPK Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2015, 2016 và Cao đẳng khóa 2016, ngành Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp Đợt 2/ 2020 và các Thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp như sau:

1/ Danh sách Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

2/ Lịch gặp Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

3/ Lịch trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

4/ Một số biểu mẫu:

    4.1/ Biểu mẫu đề cương Luận văn tốt nghiệp:

- Mẫu đề cương Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu bìa đề cương Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu Nhiệm vụ Bài thi Tốt nghiệp (chỉ sử dụng cho cuốn đề cương LVTN): Sinh viên download tại đây

    4.2/ Biểu mẫu cuốn Luận văn tốt nghiệp (áp dụng cho cuốn Luận văn tốt nghiệp bìa cứng và bìa mạ vàng):

- Quy định về Hình thức trình bày Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

- Mẫu bìa Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

 

LƯU Ý:

- Sinh viên bắt đầu liên hệ Giáo viên hướng dẫn từ ngày 07/10/2020 theo thông tin trên.

- Sinh viên nộp đề cương Luận văn tốt nghiệp và tham gia Hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

VPK Điện - Điện tử, ngày 09/ 10/ 2020