Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 5

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 5
  • Ngày 09/04/2023
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 5

Thời gian: 11g00 ngày 09/4/2023

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan