Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả tổng kết Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024

Livestream Công bố kết quả tổng kết Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024
  • Ngày 26/04/2024
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả tổng kết Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024

Thời gian: 10g00 ngày 27/4/2024

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan