Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Trần Lê Quốc Việt

ThS. Trần Lê Quốc Việt

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: viet.tranlequoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Cung cấp điện.
   Thiết bị và hệ thống công nghiệp.
   An toàn điện – Thực hành điện.
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Từ năm 2000 đến năm 2003: Tốt Nghiệp Kỹ sư CĐ Điện – Điện tử – tại trường CĐ Kỹ Nghệ DL TPHCM.
   Từ năm 2005 đến năm 2007: Tốt nghiệp Kỹ sư ĐH Điện – Điện tử – tại trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.
   Từ năm 2011 đến năm 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa – tại trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM.