Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Huỳnh Thanh Tú

ThS. Huỳnh Thanh Tú

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện Tử Viễn Thông Máy Tính
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: tu.huynhthanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Vi xử lý, vi điều khiển 
  • Ngôn ngữ lập trình  C/C++  
  • Tin học cho ngành Điện    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  • Internet of  Things    
  • Hệ thống nhúng, máy tính nhúng    
  • Hệ thống mã nguồn mở     
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, Ngành Điện tử viễn thông, Khóa 2005    
  • Thạc sĩ: Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM, Ngành Kỹ thuật điện tử hướng Điện tử viễn thông máy tính, Khóa 2014.