Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Trần Thị Huyền Trang

ThS. Trần Thị Huyền Trang

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật điện tử - Phương pháp giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật.
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: trang.tranthihuyen@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Kỹ thuật số.
   Điện tử.
   Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử.
 • Quá Trình Đào Tạo

  2012 - 2014 tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM