Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thị Minh Thy

ThS. Nguyễn Thị Minh Thy

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử viễn thông
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: thy.nguyenthiminh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Giảng dạy tại trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn từ 2005.
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn.
   13 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí, Hội nghị Khoa học Công nghệ trong nước và quốc tế.
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Học Đại học tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở Tp HCM chuyên ngành Điện tử Viễn thông.
   Học Cao học tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở Tp HCM chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.