Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Trần Thị Thu Thảo

ThS. Trần Thị Thu Thảo

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật điện tử
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: thao.tranthithu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Dạy lý thuyết: Mạch điện, Kỹ thuật đo
   Dạy thí nghiệm: Mạch điện, Kỹ thuật đo
   Hướng dẫn đồ án và luận văn tốt nghiệp
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử tại học viện Bưu chính viễn thông HCM