Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Nguyễn Đức Thành

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Điều khiển tự động, Tự động hóa, Điện tử
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: thanh.nguyenduc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Hệ thống điều khiển tự động, Lập trình PLC, Kỹ thuật robot, Thị giác máy tính
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Điều khiển robot, Nhận dạng dùng thị giác máy tính, Hệ thống tự động hóa
  Thực Tế
  • Thực hiện các công trình tự động hóa ở nhà máy
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1972-1977: Đại học Bách Khoa TP HCM ngành Kỹ thuật Điện Tử 
   1992- 1997: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Điều khiển tự động Moskva, Nga