Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Tống Văn On

ThS. Tống Văn On

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử - Máy tính
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: on.tongvan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Ngành Điện Tử
   Ngành Kỹ Thuật Máy Tính
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Kỹ sư Điện Tử - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
   Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin ngành Kỹ Thuật Máy Tính - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh