Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Trần Văn Lợi

ThS. Trần Văn Lợi

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Tự động hóa
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: loi.tranvan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Lập trình PLC
   Hệ thống điều khiển tự động.
   Cảm biến công nghiệp
    
  Thực Tế
  • Đo kiểm lưu lượng quạt gió
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Từ 1994-1999 sinh viên khoa Điện – Điện tử ĐHSP Kỹ Thuật Tp.HCM
   Từ 2004-2007 học viên cao học ngành Tự động hóa ĐHGT-VT Tp.HCM