Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Đào Duy Liêm

ThS. Đào Duy Liêm

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử viễn thông
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: lien.daoduy@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy

  •  
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở Khoa học Công Nghệ TP. HCM.
   01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn.
   15 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí, Hội nghị Khoa học Công nghệ trong nước và quốc tế.
  Thực Tế
  • Giải Khuyến khích Hội thi Sáng Tạo Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh năm.
   Giải Nhì cuộc thi Sáng Tạo Trong Tầm Tay trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2019 vùng Đông Nam Bộ.
   Giải Nhất hội thi Sáng Tạo Kỹ Thuật toàn quốc lần thứ 15.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Học Đại học tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở Tp HCM chuyên ngành Điện tử Viễn thông.
   Học Cao học tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở Tp HCM chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông.