Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

KS. Nguyễn Bá Lập

KS. Nguyễn Bá Lập

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
 • Lĩnh Vực: Điện tử viễn thông
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: lap.nguyenba@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Điện tử
   Kỹ thuật số
   Kỹ thuật Truyền hình 
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Hướng Kỹ thuật audio - video
  Thực Tế
  • Dây chuyền sản xuất (giày…)
 • Quá Trình Đào Tạo