Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Lê Xuân Kỳ

ThS. Lê Xuân Kỳ

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử - Viễn thông
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: ky.lexuan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Kỹ thuật số
   Xử lý tín hiệu số.
   Tín hiệu & Hệ thống.
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Thiết kế hệ thống số.
   Xử lý tín hiệu số: DSP.
   Khử nhiễu: Noise Cancel
    
  Thực Tế
  • Điện tử.
   Kỹ thuật số.
   DSP.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1992 – 1997: Học Đại học Chuyên ngành Điện tử - Viễn thông (Đại học Bách Khoa TPHCM).
   2004 – 2006: Học Thạc Sỹ Chuyên ngành Điện tử - Viễn thông (Đại học Bách Khoa TPHCM).