Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Hùng

ThS. Nguyễn Hùng

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Tự động hóa
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: hung.nguyen@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Môn: Kỹ thật số
  • Môn: Lý thuyết điều khiển tự động
  • Môn: Điện tử 1&2
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngành Điện Điện tử
  • Thạc sĩ Trường Đại học Gia thông Vận tải TP.HCM ngành Tự đông hóa