Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Hoàng Xuân Dương

ThS. Hoàng Xuân Dương

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Hệ thống thông tin
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: duong.hoangxuan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Máy tính và mạng
   Vi Xử Lý
   Kỹ thuật chuyển mạch
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thiết bị thí nghiệm chuyển mạch kênh số phục vụ đào tạo”, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về Điện tử Truyền thông và Công nghệ thông tin 2017–ECIT, ISBN: 978-604-67-1021-9
   “Giấu tin trên Video sử dụng khóa công khai”, Kỷ yếu hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XI: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin FAIR’2018, ISBN:978-604-913-749-5
   “Kỹ thuật giấu tin vô hình và bảo mật trên video 3D”, Tạp chí Khoa học Công Nghệ Thông tin và Truyền thông 2019, ISSN 2525-2224
    
  Thực Tế
  • Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với công ty TTLD, “Tổng đài PCM 128 số”, từ 2004-2005
   Cộng tác giảng dạy tại “Trung tâm Đào tạo Mạng và Lập trình quốc tế -  Cisnet”, 473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP HCM, chuyên ngành Hệ thống-Mạng, từ 2005-2008 
   Quản trị Hệ thống thông tin cho Công ty “International Engineering Corp. (IEC)”, 5 Phạm Đình Toái, F6, Q3, TP HCM, từ 2005-2010
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1992-1997 : Đại học Bách Khoa TP HCM, Kỹ sư ngành Điện tử Viễn thông.
   2016-2018 : Học viện Kỹ thuật Quân Sự, Thạc Sĩ ngành Hệ thống thông tin