Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Dư

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Dư

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử Viễn thông và Hệ thống thông tin
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: du.nguyenthiquynh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Kỹ thuật số
   Hệ thống Viễn thông
   Tin học chuyên ngành
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Xử lý tín hiệu số
   Thị giác máy  tính 
   Khai phá dữ liệu 
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh.
   Tốt nghiệp cao học chuyên ngành Hệ thống Thông tin – Học viện Kỹ thuật Quân sự.