Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thị Đê

ThS. Nguyễn Thị Đê

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử - Viễn thông
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: de.nguyenthi@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Công nghệ Chip
   Tín hiệu và Hệ thống
   Xử lý tín hiệu số
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Công nghệ Chip
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sỹ hướng vi mạch