Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Vũ Thùy

ThS. Nguyễn Vũ Thùy

Trợ lý khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử-Viễn thông
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: thuy.nguyenvu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Truyền số liệu, Hệ thống viễn thông, Mạng
  Thực Tế
  • Mạng & bảo mật hệ thống
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp ĐH tại Khoa học tự nhiện Tp.HCM
   Tốt nghiệp Cao học tại  Khoa học tự nhiện Tp.HCM