Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Quốc Bình

ThS. Nguyễn Quốc Bình

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật Điện tử - Vi điều khiển
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: binh.nguyenquoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Mạch điện    
   Vi điều khiển    
   Điện tử thông tin
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Thành viên nhóm nghiên cứu với đề tài: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra test chip và IC ứng dụng cho đào tạo” của sở khoa học thành phố HCM.
  Thực Tế
  • Đã từng tham gia nghiên cứu và sản xuất:
   -    Tổng đài điện thoại, Hệ thống truyền tín hiệu qua sợi dẫn quang    
   -    Máy đo công suất quang    
   -    Máy test chip và IC dùng cho đào tạo
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học: Đại học Công Nghệ TpHCM, Kỹ sư Điện tử Viễn thông    
   Sau đại học: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM, Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử