Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

ThS. Lê Phước Lâm

ThS. Lê Phước Lâm

Phó trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử - Viễn thông
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: lam.lephuoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Hệ thống thông tin quang    
   Trường điện từ     
   Toán kỹ thuật điện 
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Công nghệ Chip – Thiết bị kiểm tra Wafer và IC    
   Thiết bị y tế quang    
   Optical fiber 
    
  Thực Tế
  • Thông tin quang    
   Tổng đài    
   Thiết bị thông tin nông thôn (Rural communication)
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2003, Thạc sỹ Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa TPHCM    
   1990, Kỹ sư Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa TPHCM