Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nhân Sự

TS. Tăng Văn Tơ

TS. Tăng Văn Tơ

Trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực:
 • Đơn Vị: Khoa Điện - Điện tử
 • Email: to.tangvan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  •  
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  •