Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo nộp Luận văn tốt nghiệp-Hệ Hoàn chỉnh đại học khóa 3

Cập nhật 14/07/2009 - 10:27:29 AM (GMT+7)
         Văn phòng khoa Điện - điện tử tông báo đến sinh viên đang thực hiện bài Luận văn tốt nghiệp - Hệ Hoàn chỉnh Đại học khóa 3 và các khóa trước ( 306, 305 ) thời hạn nộp Bài báo cáo Luận văn tốt nghiệp. Sinh viên download Tại đây

Lưu ý: Sinh viện nhận lại tờ Nhiệm vụ bài thi tốt nghiệp tại Văn phòng khoa từ ngày 14 - 19/ 07/ 2009. Sinh viên nhận theo nhóm, mỗi nhóm do cùng 1 giáo viên hướng dẫn sẽ cữ ra một sinh viên làm nhóm trưởng để liên hệ và nhận lại tại VPK.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật