Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch thi lại các môn trong HK1 và HK3 - Hệ Hoàn chỉnh Đại học

Cập nhật 02/07/2009 - 10:41:27 AM (GMT+7)
(không có)

Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học đã có lịch thi lại các môn trong học kỳ 1 khóa 308 và học kỳ 3 khóa 307 ( và các sinh viên thi lại ). Đề nghị sinh viên theo dõi tại bảng tin lầu 2 - Khu B của khoa Điện - điện tử.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật