Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

V/v học TH Tin học chuyên ngành DDT308 và học lại Vi điều khiển

Cập nhật 30/06/2009 - 01:14:01 PM (GMT+7)
(không có)

- TKB TH Tin học chuyên ngành lớp DDT308 và SV học lại: sẽ có TKB vào đầu tháng 7/2009

- Đối với SV DDT307, 306 học lại môn TN Vi điều khiển và vi xử lý ( dành cho sinh viên đã đăng ký học lại ở Phòng Đào tạo ): Sẽ mở lớp học riêng nếu đủ số lượng, vì vậy SV liên hệ với Khoa ĐĐT đến hết ngày  1/7/2009 theo địa chỉ email: vpk.ddt@stu.edu.vn

VPK Điện - điện tử, ngày 19 tháng 06 năm 2009


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật