Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo về Hình thức trình bày LVTN và Mẫu bìa

Cập nhật 01/07/2009 - 04:34:17 PM (GMT+7)
(không có)

Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp Hệ chính quy và Hoàn chỉnh đại học về Hình thức trình bày cuốn Luận văn tốt nghiệp. Sinh viên download tại đây.

Mẫu bìa LVTN:

- Đối với Hệ Đại học Click here

- Đối với Hệ Cao đẳng Click here

- Đối với Hệ Hoàn chính Đại học Click here


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật