Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách GVHD Đồ án môn học 1 và Đồ án môn học 2

Cập nhật 11/10/2023 - 12:17:56 AM (GMT+7)

        VPK thông báo đến sinh viên hệ các khóa trước, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học 1 và Đồ án môn học 2. 

       - DS GVHD Đồ án môn học 1: SV Download Tại đây

      - DS GVHD Đồ án môn học 2: SV Download Tại đây

      - Thông tin liên hệ GVHD: SV Download Tại đây

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: Từ tuần lễ ngày 09/ 10/ 2023

- Thời gian kết thúc: Ngày 29/ 10/ 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật