Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Tb V/v Thay đổi Thời gian Nộp đề cương và Báo cáo đề cương LVTN

Cập nhật 25/04/2023 - 10:53:34 AM (GMT+7)

       Văn phòng khoa Điện – Điện tử thông báo đến sinh viên đang làm LVTN khóa 2019 và các khoa trước ngành Điện – Điện tử và Điện tử Viễn thông V/v thay đổi thời gian nộp và Báo cáo đề cương LVTN như sau:

1/ Thời gian nộp đề cương LVTN: SV nộp cho Giáo viên hướng dẫn vào ngày 04/ 05/ 2023 (thứ năm).

2/ Thời gian bảo vệ đề cương và kết quả đã nghiên cứu LVTN trước hội đồng: vào ngày 05/ 05/ 2023 (thứ sáu), bắt đầu từ 13h30.    

Sinh viên theo dõi danh sách hội đồng báo cáo vào buổi sáng ngày 05/ 05/ 2023

          Khoa Điện – Điện tử thông báo đến Giáo viên hướng dẫn và sinh viên đang thực hiện LVTN sự thay đổi trên.

VPK DDT, ngày 24/ 04 /2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật