Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp_Hệ đại học và Liên thông ĐH đợt 1/2023

Cập nhật 23/03/2023 - 11:31:30 AM (GMT+7)

       Văn phòng khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ đại học khóa 2019, Liên thông và SV các khóa trước đã đăng ký làm luận văn tốt nghiệp đợt 1/2023 ngành Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp và các thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp như sau:

1/ Danh sách giảng viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

2/ Thông tin liên hệ giảng viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

3/ Lịch trình thực hiện luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

4/ Một số biểu mẫu:

4.1/ Biểu mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp:

- Quy định về hình thức trình bày đề cương luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu bìa đề cương luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu nhiệm vụ bài thi tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

4.2/ Biểu mẫu cuốn luận văn tốt nghiệp (áp dụng cho cuốn luận văn tốt nghiệp bìa cứng và bìa mạ vàng):

- Quy định về hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

- Mẫu bìa luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

LƯU Ý:

- Sinh viên bắt đầu liên hệ giảng viên hướng dẫn từ ngày 23/03/2023 theo thông tin liên hệ GVHD hoặc theo lịch gặp CVHT và GV dán tại VPK.

- SV chưa có tên trong danh sách làm bài thi tốt nghiệp, đề nghị sinh viên liên hệ VPK.

- SV khóa 2018 đăng ký làm LVTN tại Phòng đào tạo.

- Sinh viên nộp đề cương luận văn tốt nghiệp và tham gia hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

Văn phòng khoa DDT, ngày 23/ 03/ 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật