Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Kế hoạch thực hiện Thực tập tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp cuối khóa

Cập nhật 27/02/2023 - 12:07:47 PM (GMT+7)

      Nhằm mục đích chuẩn bị cho đợt Thực tập tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp cuối khóa đối với sinh viên Hệ Đại học khóa 2019 và SV các khóa trước ngành Điện – Điện tử, Điện tử Viễn thông. Ban chủ nhiệm khoa gửi đến Cố vấn học tập kế hoạch thực hiện để triển khai đến sinh viên các công tác trên trong năm học 2022 – 2023 nội dung như sau:

1/ Thực tập tốt nghiệp:

    1.1 Mục đích: Giúp sinh viên đi thực tập, làm việc thực tế tại công ty, doanh nghiệp, tạo điều kiện để SV có kiến thức thực tế phục vụ cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

    1.2 Nội dung:

 •      Khuyến khích SV tự tìm nơi thực tập phù hợp.
 •      Trường hợp SV không tìm được nơi thực tập, Khoa sẽ sắp xếp, bố trí nơi thực tập theo đúng ngành học SV (SV không được lựa chọn nơi thực tập khi Khoa đã phân công).
 •      SV liên hệ VPK nhận Giấy giới thiệu ( khi đăng ký nhận Giấy giới thiệu, SV cần phải có các thông tin cụ thể: tên, MSSV, lớp, giáo viên hướng dẫn và tên, địa chỉ công ty, doanh nghiệp thực tập ). Thời gian nhận Giấy giới thiệu vào tuần lễ ngày 20/ 03/ 2023.
 •      Khoa sẽ phân Giáo viên hướng dẫn nhằm mục đích hướng dẫn, quản lý SV trong suốt quá trình thực tập. Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp tại VPK vào tuần lễ ngày 20/ 03/ 2023.
 •      Đề cương Thực tập sẽ do GVHD phối hợp với nơi SV thực tập đề ra.
 •      Sau khi SV thực tập xong, SV tự làm báo cáo ( dưới sự hướng dẫn của GVHD ) và gửi nơi thực tập để ký, đóng dấu, xác nhận, sau đó nộp cho GVHD để chấm điểm thực tập.

   1.3 Thời gian: SV bắt đầu vào đợt Thực tập từ tuần lễ ngày 27/ 03/ 2023, thời gian thực hiện trong 04 tuần. Đợt thực tập tốt nghiệp sẽ kết thúc vào ngày 23/ 04/ 2023.

Ghi chú:

 • Sinh viên đang học lại nhiều hơn 01 môn không được đi thực tập tốt nghiệp.
 • Trong trường hợp SV đã có nơi thực tập tốt nghiệp và muốn tiến hành đi thực tập sớm hơn thời gian quy định trên thì liên hệ Văn phòng khoa để nhận giấy giới thiệu và gặp giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể.

2/ Luận văn tốt nghiệp:

    2.1 Điều kiện:

 •      Sinh viên có số tín chỉ chưa đạt ( còn nợ ) trong 7 học kỳ ( học kỳ 1 đến học kỳ 7 ) không nhiều hơn 09 tín chỉ của các môn học.
 •      SV đủ điều kiện làm LVTN trong học kỳ này còn nợ Đồ án môn học ( đồ án 1 và đồ án 2 ) phải đăng ký làm lại Đồ án với GVHD khác với GVHD LVTN. Nếu SV không hoàn thành các Đồ án môn học thì sẽ không được bảo vệ LVTN trước hội đồng.

    2.2 Quá trình thực hiện:

 •      Sinh viên được phép chọn giáo viên hướng dẫn theo đúng mục đích và chuyên ngành thực hiện đề tài.
 •      Sinh viên muốn chọn GVHD phải làm đơn ( theo mẫu download trên website khoa - mục thông báo khoa ) và gửi GVHD ký xác nhận đồng ý, sau đó nộp đơn đã có chữ ký xác nhận của GVHD cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp tất cả các đơn trên và nộp Cố vấn học tập.

    2.3 Thời gian: SV bắt đầu là LVTN từ tuần lễ ngày 27/ 03/ 2023, thời gian thực hiện trong 18 tuần. Đợt LVTN sẽ kết thúc vào ngày 30/ 7/ 2023.

 • Ban chủ nhiệm khoa đề nghị các thầy, cô CVHT tập hợp danh sách sinh viên đã có nơi thực tập, SV chưa có nơi thực tập.
 • Các đơn SV xin chọn GVHD LVTN và gửi về VPK. Hạn chót vào ngày 02/ 03/ 2023 ( thứ năm ).

Lưu ý:

 • Tất cả các đơn từ gởi về VPK, đề nghị SV tự đánh máy, VPK không chấp nhận các loại đơn từ viết bằng tay.
 • SV các khóa trước nộp đơn tại VPK.
 • VPK không chấp nhận các trường hợp không thực hiện đúng thời hạn quy định.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật