Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

DS hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 2_năm 2022_Hệ Đại học

Cập nhật 09/01/2023 - 10:53:38 AM (GMT+7)

        VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

1/ Danh sách SV Bảo vệ LVTN:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

 2/ Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

 3/ Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 8h00, ngày 10/ 01/ 2023 (thứ ba)

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 09/ 01/ 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật