Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp_Hệ đại học_đợt 2/2022

Cập nhật 30/09/2022 - 05:13:04 PM (GMT+7)

     Văn phòng khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ đại học khóa 2018 và SV các khóa trước đã đăng ký làm luận văn tốt nghiệp đợt 2/2022 ngành Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp và các thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp như sau:

1/ Danh sách giảng viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

2/ Lịch gặp GVHD: Sinh viên xem tại đây

3/ Lịch trình thực hiện luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

4/ Một số biểu mẫu:

4.1/ Biểu mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp:

- Quy định về hình thức trình bày đề cương luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu bìa đề cương luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu nhiệm vụ bài thi tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

4.2/ Biểu mẫu cuốn luận văn tốt nghiệp (áp dụng cho cuốn luận văn tốt nghiệp bìa cứng và bìa mạ vàng):

- Quy định về hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

- Mẫu bìa luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

LƯU Ý:

- Sinh viên bắt đầu liên hệ giảng viên hướng dẫn từ ngày 03/10/2022 theo lịch gặp GVHD.

- SV chưa có tên trong danh sách làm bài thi tốt nghiệp, đề nghị sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký bổ sung gấp.

- Sinh viên nộp đề cương luận văn tốt nghiệp và tham gia hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

Văn phòng khoa DDT, ngày 30/ 09/ 2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật