Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách SV Báo cáo đề cương LVTN_Hệ Đại học, Cao đẳng_Đợt 1/ 2022

Cập nhật 12/05/2022 - 04:58:49 PM (GMT+7)

       VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2018, Cao đẳng 2018 ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo đề cương LVTN như sau

- Danh sách SV báo cáo đề cương: Sinh viên download Tại đây

Danh sách Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây

Lưu ý:

- SV không nộp đề cương LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

- SV có mặt tại các phòng báo cáo theo thông báo vào lúc 13h00.

- SV lưu ý thực hiện các quy định 5K về phòng chống dịch Covid. 

VPK DDT, ngày 12/ 05/ 2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật