Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch thi lại môn TN Vi điều khiển-Hệ HCĐH

Cập nhật 16/12/2009 - 05:56:40 PM (GMT+7)
          PTN Viễn thông thông báo đến Sinh viên lớp ĐĐT306 và ĐĐT307 hệ hoàn chỉnh đại học đã tham gia lớp học lại môn thực hành Vi Điều Khiển vào tối thứ 5 hàng tuần sẽ thi vào lúc 18h00 ngày thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2009 tại phòng B303.

PTN Viễn thông, ngày 16 tháng 12 năm 2009


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật