Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch thực hành Vi điều khiển

Cập nhật 09/11/2009 - 04:18:48 PM (GMT+7)
          Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên hệ Hoàn chỉnh đại học Lịch học thực hành Vi điều khiển lớp DDT308 và sinh viên học lại ngành Điện - điện tử. Sinh viên download Tại đây .

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật