Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo đợt ôn tập và thi vét các môn TN-TH-ĐA hệ HCĐH

Cập nhật 17/07/2009 - 11:52:16 AM (GMT+7)
Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên các lớp DDT307, 306, 305 và VT307, 306, 305 đã đăng ký trả nợ ở Phòng Đào Tạo các môn: TN PLC, TN Điện tử, TH  Máy tính và mạng, Đồ án DDT, Đồ án VT, TN Vi xử lý, TN Vi điều khiển cần liên lạc gấp với VPK để được tổ chức ôn tập và thi lại, thông tin gởi về bao gồm: họ tên, MSSV, lớp, môn trả nợ. Thời hạn: đến hết ngày 22/7/2009. theo địa chỉ email: vpk.ddt@stu.edu.vn

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật