Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thủy

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thủy

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Tài chính – Chứng khoán
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: thuy.nguyenthihong@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thị trường chứng khoán
   Thị trường tài chính phái sinh
   Quản trị tài chính
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài: “Tấm chắn thuế thu nhập - Quyết định tài trợ và Giá trị công ty – Bằng chứng tại Việt Nam”
  Thực Tế
  • Quản lý sản xuất cho Công ty TNHH Nissey Việt Nam (2005-2006)
   Phòng môi giới Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (2007-2009)
    
 • Quá Trình Đào Tạo

Giới Thiệu STU