Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔNG HỢP NGÀY CTXH DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI, NĂM HỌC 2020-2021

Cập nhật 30/07/2021 - 11:33:46 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 169/TB-DSG-CTSV ngày 170/06/2021 về việc tổng hợp ngày công tác xã hội (CTXH) dành cho sinh viên năm cuối Đại học 2017 và Cao đẳng 2018

Căn cứ thông báo số 265/TB-DSG-CTSV ngày 02/07/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổng hợp ngày CTXH dành cho sinh viên năm cuối và tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ năm học 2020-2021;

Căn cứ thông báo số 281/TB-DSG ngày 08/07/2021 về việc hoạt động Nhà trường trong 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTG;

Nhà trường thông báo đến sinh viên hình thức tổng hợp ngày CTXH dành cho sinh viên năm cuối Đại học 2017 và Cao đẳng 2018, năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Hình thức nộp hồ sơ: Online

2. Cách thức tổng hợp và nộp hồ sơ:

- Hồ sơ nộp theo mẫu chung của nhà trường lấy tại link http://stu.edu.vn/vi/382/15859/bieu-mau-ngay-cong-tac-xa-hoi.html

- Sinh viên lớp tổng hợp hồ sơ gồm: Báo cáo tổng kết cá nhân (File word) và giấy xác nhận hoạt động CTXH (File ảnh) của sinh viên nộp về lớp trưởng hoặc Bí thư

- Lớp trưởng/Bí thư tổng hợp tất cả hồ sơ sinh viên của lớp vào file theo từng tên sinh viên (File mềm và file ảnh); File mêm báo cáo tổng kết của lớp và gửi về phòng CTSV qua mail ctsv@stu.edu.vn;

*Lưu ý: File hình giấy xác nhận vui lòng nén file và ghi rõ thông tin hồ sơ của lớp; Nội dung mail gửi về phòng CTSV ghi rõ thông tin: Khoa - Lớp - Sỉ số lớp - Số bộ hồ sơ sinh viên nộp.

3. Thời gian nộp hồ sơ:

- Thời gian lớp tổng hợp và gửi về phòng CTSV: Chậm nhất là ngày 14/08/2021

- Các lớp sẽ bổ sung hồ sơ gốc về Phòng CTSV sau khi việc học tập được trở lại bình thường.

Đề nghị BCN Khoa và CVHT các lớp đôn đốc và nhắc nhở sinh viên hoàn thành việc tổng hợp CTXH theo đúng thời gian quy định.

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật