Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả tổng hợp dự kiến ngày công tác xã hội sinh viên đã thực hiện (Tính đến ngày 30/09/2023)

Cập nhật 02/03/2024 - 01:12:34 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Căn cứ thông báo số 274/TB-DSG-CTSV ngày 13/10/2023 về việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên năm học 2022-2023 của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn;

Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2022-2023 của sinh viên tính đến ngày 30/09/2023. Phòng CTSV thông báo kết quả dự kiến như sau:

1. Sinh viên xem Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội đã thực hiện (Tổng hợp tất cả số ngày CTXH đã thực hiện tính đến ngày 30/09/2023) và danh sách tổng hợp dự kiến kết quả thực hiện ngày CTXH thực hiện trong năm học 2022-2023 (Tính từ ngày 01/09/2022 đến 30/099/2023) tại Cổng thông tin sinh viên hoặc tại danh sách bên dưới.

2. Sinh viên có thể tra cứu và kiểm tra các hoạt động do các đơn vị trong trường thực hiện tại website trường theo link bên dưới. Đối với những hoạt động ngoài trường và tổng hợp bằng giấy xác nhận đã được tổng hợp vào danh sách tổng kết.

https://bit.ly/DANH_SACH_TONG_HOP_CAC_HOAT_DONG_CTXH_TAI_TRUONG

3. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV từ ngày 04/03/2024 đến 17h00 ngày 12/03/2024.

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGÀY CTXH SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2022-2023 (Tính từ ngày 01/09/2022 đến 30/09/2023)

Sinh viên xem danh sách tại đây

DANH SÁCH TỔNG HỢP DỰ KIẾN NGÀY CTXH ĐàTHỰC HIỆN (Tổng hợp tất cả số ngày CTXH đã thực hiện tính đến ngày 30/09/2023)

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật