Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả chính thức tổng hợp ngày công tác xã hội của sinh viên các khóa đại học 2020, 2021, 2022 năm học 2022-2023

Cập nhật 22/03/2024 - 12:48:32 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả chính thức tổng hợp số ngày thực hiện Công tác xã hội năm học 2022-2023 của sinh viên sau khi bổ sung hồ sơ (Bao gồm số ngày tích lũy của các năm trước), như sau:

- Sinh viên xem kết quả tại danh sách bên dưới hoặc tại cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn/Công tác sinh viên/Ngày CTXH

- Những hồ sơ bổ sung nhưng chưa đến thời gian tổng hợp sẽ được tổng hợp và cập nhật vào đợt tiếp theo.

- Những tập thể và cá nhân sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2022-2023 sẽ được nhận giấy khen và phần thưởng khuyến khích theo qui định khen thưởng của Nhà trường.

* DANH SÁCH CHÍNH THỨC ĐỢT TỔNG HỢP THÁNG 10/2023 (Đã bao gồm số ngày tích lũy của các năm trước):

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật